Сортирай по:

Активни поръчки

23.07.2018
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
26.06.2018
Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД
21.05.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
27.04.2018
Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.
Известия