Сортирай по:

Активни поръчки

16.01.2019
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД - чрез пряко договаряне
20.11.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
20.11.2018
Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
26.06.2018
Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД
Известия