Сортирай по:

Активни поръчки

28.02.2019
Доставка на резбови месингови фитинги за природен газ
28.02.2019
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от полимерни материали
28.02.2019
Доставка на регулатори за природен газ по три обособени позиции
16.01.2019
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД - чрез пряко договаряне
20.11.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
20.11.2018
Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
Известия