Топлофикация Разград

„Топлофикация – Разград“ ЕАД, гр. Разград е търговско дружество с предмет на дейност по съдебна регистрация ”Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензи”.

Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е „Овергаз Инк“ АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.

обществени поръчки - Топлофикация Разград

Изтекли обществени поръчки - Топлофикация Разград

02.10.2018
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
20.04.2018
Доставка на резервни части за извършване на технически обслужвания (ТО) на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L с двигател модел № J F193 / 5791671
05.02.2018
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
31.03.2017
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
07.10.2016
Доставка на резервни части и извършване на авариен ремонт на двигател Jenbacher JMS 620 GS.N-LC, номер 579167
24.11.2015
Допълнителен авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)
13.11.2015
Авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)
06.10.2015
Доставка на продукт HMI® HYDRO-MAX-10 за кондициониране на мрежова и котлова вода
19.08.2015
Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”
19.08.2015
Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години
09.06.2015
Изработка и доставка на стоманени елементи – платна, греди, колони и площадки за три броя сдвоени силози за съхранение на слънчогледова люспа
04.06.2015
Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години
13.05.2015
Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”
30.07.2014
Доставка на двигателно масло за инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ). Извършване анализ на маслото на всеки 500 работни часа при работа на двигателя от 6 000 до 7 000 работни часа годишно
Известия


Вътрешни правила

В процес на подготовка

Дружества