Авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

13.11.2015
Изтекли поръчки
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:Авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки