Доставка на продукт HMI® HYDRO-MAX-10 за кондициониране на мрежова и котлова вода

06.10.2015
Изтекли поръчки
Доставка на продукта HMI® HYDRO-MAX-IO до склад на Възложителя “Топлофикация разград” ЕАД. Предназначен за предпазване от корозия, отлагания в котли, топлопреносни мрежи и системи. ID на Публичната покана в регистъра на АОП е 9046475.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки