Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”

19.08.2015
Изтекли поръчки
Поръчката включва изработка, доставка и монтаж на системи, участващи в реконструкцията на два броя котли ПК12 на “Топлофикация – Разград” ЕАД, от гориво мазут на гориво “слънчогледова люспа”, разпределени в три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Изрaботка и доставка на два броя системи за прахоочистване;
Обособена позиция 2: Изработка, доставка и монтаж на транспортна система от редлери и елеватори за складовото стопанство и за гориво – подготовката;
Обособена позиция 3: Изработка и доставка на чукова мелница ( с вертикално захранване 5 т/час) с приемен бункер, изваждаща система и аспирация;Дата на провеждане на договарянето: 30.07.2015 г. обратно към всички поръчки