Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години

19.08.2015
Изтекли поръчки
Обект на настоящата обществена поръчка e „Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години” с кредитополучател „Топлофикация – Разград” ЕАД. :Кредитополучател: „Топлофикация – Разград” ЕАД;Вид на кредита: обезпечен инвестиционен кредит и овърдрафт..Възложител: “Топлофикация – Разград” ЕАДСрок на провеждане на договарянето: 27.07.2015 г.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки