Доставка на табелки с QR код

04.06.2015
Изтекли поръчки
Табелките с QR код са предназначени за маркиране на активи от газовата инфраструктура (ГИ) и използване на предоставената възможност през модул АММ в Овергаз да се планират и отчитат всички дейности по елементите от газоразпределителната мрежа. Планирано количество е 100 000 бр., което трябва да бъде доставено въз основа на писмени заявки на Възложителя.Краен срок за подаване на оферти – 11.06.2015г. , 16.00ч.ID на публичната покана в РОП: 9042464

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки