Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции

02.12.2014
Изтекли поръчки
Регулаторите на налягане за природен газ са предназначени за технологичните потребности на газоразпределителните дружества „Софиягаз“ ЕАД, „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Запад“ АД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз Север„ ЕАД. На основание рамков договор всеки възложител ще сключи договор с избрания доставчик, по който ще бъдат доставени заявените количества регулатори.Краен срок за подаване на офертите 18.12.2014г. , 16.00ч.ID на обявлението в РОП: 635937

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки