Доставка на двигателно масло за инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ). Извършване анализ на маслото на всеки 500 работни часа при работа на двигателя от 6 000 до 7 000 работни часа годишно

30.07.2014
Изтекли поръчки
Предметът на поръчка включва доставката на двигателно масло тип Mobil Pegasus 705, предназначено за инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ). В допълнение към доставката, на всеки 500 работни часа и в рамките на 5 работни дни е необходимо извършването на анализ на маслото, при работа на двигателя от 6 000 до 7 000 работни часа годишно. обратно към всички поръчки