„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” и „Трудова злополука” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”

29.02.2016
Изтекли поръчки
Предметът на поръчката включвасключване на групова рискова застраховка „Живот” и застраховка„Трудова злополука” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”.
Целта е да се избереИзпълнител - застрахователна компания, с която да се сключи едногодишен договорза осигуряване на застрахователна защита наживота и здравето на служителите на „ОвергазМрежи” АД.Краен срок за подаване на оферти: 11.03.2016г., 16:00ч.Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 12.03.2016г., 10:00ч.Номер на публичната покана в АОП: 9050897
 

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки