Доставка на резервни части и извършване на авариен ремонт на двигател Jenbacher JMS 620 GS.N-LC, номер 579167

07.10.2016
Изтекли поръчки
Доставка на резервни части и извършване на авариен ремонт на двигател Jenbacher JMS 620 GS.N-LC, номер 579167.
Място и дата за провеждане на преговорите: гр. София, ул. филип Кутев № 5, 13.10.2016 г. от 11.00 часа.
обратно към всички поръчки