„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”

08.11.2016
Изтекли поръчки
Предмет на поръчката е осигуряването на застрахователна защита на живота и здравето на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на групова рискова застраховка „Живот”. Целта е да се избере застраховател, с който да се сключи договор за извършване на застраховането за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2016г. до 17:30ч.Отваряне на оферти:30.11.2016г. в 15:00ч.Номер на поръчката в РОП: 04878-2016-0008
Съгласно протокол от 04.01.2017 г. отварянето на ценовите предложения ще бъде на 09.01.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на „Овергаз Мрежи” АД на ул. „Филип Кутев” №5

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки