Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД

20.03.2017
Изтекли поръчки
Поръчкатавключва комплекс от услуги по печат, пликоване, доставяне на персонализиранидокументи (иобратна разписка след доставката), свързани с обслужването на корпоративнитеклиенти във всички градове от лицензионните тритории на "Овергаз Мрежи" АД.Крайна дата за получаване на оферти: 27.03.2017, 17:30 ч.Дата на отваряне на офертите: 28.03.2017, 10:00 ч.Номер на информацията за публикувана обява в АОП: 9062485
Важно съобщение!Удължава се срока за получаване на оферти до 31.03.2017 г., 17:30ч.Нова дата за отваряне на офертите: 03.04.2017г., 14.00 ч.Номер на информацията за удължаване на срока за получаване на оферти за публикувана обява в АОП: 9062732

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки