Доставка на регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.≤500mbar и Ризх.=22mbar

20.07.2017
Изтекли поръчки
Обект на настоящата поръчка е доставка. Предмет на обществената поръчка е доставка на 8000 бр. регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.≤500mbar и Ризх.=22mbar.Срок за получаване на оферти: 10.08.2017, 17:30 ч.Дата за отваряне на офертите: 11.08.2017, 11:00 ч.Номер на Решение в РОП: 796983Номер на Обявление в РОП: 796984
обратно към всички поръчки