Изтекли поръчки - Топлофикация Разград

02.10.2018

Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград

Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград.Номер на Решение за откриване в РОП: 870496Документи за сваляне

Известия