Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

20.11.2018
Изтекли поръчки
Предмет напоръчката е осигуряването на застрахователна защита на живота и здравето на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване нагрупова рискова застраховка „Живот”. Целта е да сеизбере застраховател, с който да се сключи договор за извършване назастраховането за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.Срок заполучаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч. Дата назаседание за отваряне на офертите: 12.12.2018 г., 14:00 ч.Номер наРешение за откриване в РОП: 879388Номер на Обявление в РОП: 879391Номер на преписка в РОП: 04878-2018-0007

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки