Активни поръчки - Овергаз Мрежи

20.11.2018

Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

Предмет на поръчката е осигуряването на застрахователна защита на живота и здравето на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на групова рискова застраховка „Живот”. Целта е да се избере застраховател, с който да се сключи договор за извършване на застраховането за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Срок за получаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.

 

Дата на заседание за отваряне на офертите: 12.12.2018 г., 14:00 ч.

Номер на Решение за откриване в РОП: 879388

Номер на Обявление в РОП: 879391

Номер на преписка в РОП: 04878-2018-0007

Документи за сваляне

Известия