Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ (пазарни консултации)

20.05.2019
Изтекли поръчки
На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21,ал. 2 от ЗОП „Овергаз Мрежи“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнознатастойност на планираните доставки, която да е в съответствие с пазарната и канивсички заинтересовани лица да подадат индикативни ценови предложения по еднатаили и двете обособени позиции.Индикативни предложения може да подавате до изтичането на 5 работни дни от датата на публикуването нанастоящата покана в Профила на купувача: до 28.05.2019 г.Моля, изпращайте Вашите Индикативни ценови предложения на следния e-mail адрес: procurement@overgas.bg.
обратно към всички поръчки