„Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград”

24.10.2019
Изтекли поръчки
Избор на изпълнител за извършване на услугата дяловоразпределение на топлинна енергия между клиентите в сгради – етажна собственост(СЕС), присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация-Разград” АД вгр. Разград. обратно към всички поръчки