Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

02.12.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва избор на оператор за предоставяне на услугата по отпечатване и доставкана ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД за срок от 24 месеца.
Краен срок за получаване на оферти:
23.12.2019 г., 17:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 08.01.2020г., 14:00 ч.
Линк към РОП:  ТУК
обратно към всички поръчки