Провеждане на маркетингови проучвания по 6 обособени позиции

05.03.2020
Изтекли поръчки
Обществената поръчка включва извършванена услугата по провеждане на маркетингови проучвания по 6 (шест)обособени позиции, съгласно изискванията на техническата спецификация за всякаедна от тях.
Краен срок за получаване на оферти:
25.03.2020г. до 17:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 26.03.2020г. в 14:00 ч.
Уникален номерна поръчката в РОП:
04878-2020-0003
Линк към решението заоткриване в РОП:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=963361

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки