Профил на купувача

Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на ОВЕРГАЗ

„Активни обществени поръчки” – документи и информация за всички текущи обществени поръчки.

 

„Изтекли обществени поръчки” – документи и информация за всички приключили обществени поръчки.

 

„Предстоящи обществени поръчки” – документи и информация за всички предстоящи обществени поръчки.

Последни поръчки

20.04.2018
Доставка на резервни части за извършване на технически обслужвания (ТО) на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L с двигател модел № J F193 / 5791671
05.02.2018
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
Известия


Вътрешни правила

В процес на подготовка

Дружества
Овергаз Мрежи Овергаз Инк Топлофикация Разград