Профил на купувача

За дома
Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на Овергаз

Последни поръчки

Повече тук
14.08.2019

Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД

Прочети повече
02.07.2019

Извършване на авариен ремонт на турбокомпресори тип PS57-F31 HT492108 на двигателя на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД

Прочети повече