Профил на купувача

Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на ОВЕРГАЗ

„Активни обществени поръчки” – документи и информация за всички текущи обществени поръчки.

 

„Изтекли обществени поръчки” – документи и информация за всички приключили обществени поръчки.

 

„Предстоящи обществени поръчки” – документи и информация за всички предстоящи обществени поръчки.

Последни поръчки

02.07.2019
Извършване на авариен ремонт на турбокомпресори тип PS57-F31 HT492108 на двигателя на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД
01.07.2019
Провеждане на маркетингови проучвания
Известия


Вътрешни правила

В процес на подготовка

Дружества
Овергаз Мрежи Овергаз Инк Топлофикация Разград