Профил на купувача

За дома
Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на Овергаз

Последни поръчки

Повече тук
27.01.2020

„Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД

Прочети повече
22.01.2020

Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ по две обособени позиции

Прочети повече