Профил на купувача

За дома
Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на Овергаз

Последни поръчки

Повече тук
13.09.2019

Извършването на авариен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД

Прочети повече
26.08.2019

Провеждане на маркетингови проучвания по 8 обособени позиции

Прочети повече