Профил на купувача

За дома
Информация за всички обществени поръчки с възложители от групата на Овергаз

Последни поръчки

Повече тук
23.03.2020

Избор на застраховател за „Топлофикация - Разград” АД за сключване на комбинирана застрахователна полица, включваща „Имущество” и „Прекъсване на дейността"

Прочети повече
05.03.2020

Провеждане на маркетингови проучвания по 6 обособени позиции

Прочети повече