Овергаз Инк

Основана през 1992 г., "Овергаз Инк." АД е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители."Овергаз Инк." АД осъществява:
  • Анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;
  • Проектиране и изграждане на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации под ключ;
  • Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ;
  • Разработване на проекти за модернизация, реконструкция и изграждане на енергийни обекти;
  • Маркетингови и технико-икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар;
  • Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия;
  • Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения;
  • Доставка, разпределение и продажба на природен газ.
Дружеството притежава мажоритарно участие в 5 газоразпределителни компании.От 62 лицензии за цялата страна, дъщерните дружества на Овергаз притежават 10 лицензии за разпределение и доставка на природен газ в 51 общини. Дължината на газоразпределителна им мрежа е над 2100 километра. Инвестициите на Овергаз са само "на зелено" и до момента надхвърлят 350 милиона лева.