Овергаз Мрежи

"Овергаз Мрежи" АД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители на територията на 51 общини в страната. Основна цел на компанията е да предоставя енергийна алтернатива и да прави природния газ достъпен за българските граждани.Дружеството има издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за разпределение и снабдяване на пет територии - "Регион Изток", "Регион Запад", "Регион Север", "Регион Юг" и "Регион София". Газовата инфраструктура на компанията е с дължина 2200 километра и доставя природен газ на 55 000 домакинства и над 3000 индустриални потребители.

Изтекли поръчки