Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции

01.12.2017
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка е доставкатана уреди - газанализатори за метан иодорантметри, обособени в три отделни позиции,както следва:Обособенапозиция 1: Доставка на преносим ръчен газанализатор за измерване на концентрацията на метан/СН4/ в помещения, в газови съоръжения и около газови инсталации;Обособенапозиция 2: Доставка на преносим газанализатор за обследване на подземно и надземноположени газопроводи и съоръжения по пеши метод, с цел откриване и локализиране на концентрации на метан /СН4/;Обособенапозиция 3: Доставка на преносим ръчен одорантметър за измерване концентрацията наTHT (Tetrahydrothiophene) в природния газ, транспортиран по газоразпределителнитемрежи.Срок за получаване на оферти: 22.12.2017г. до 17:30 часаОтваряне на оферти: 05.01.2018 г. в 15:00 часаНомер на преписката по процедурата в РОП: 04878-2017-0008

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки