Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД

20.11.2018
Изтекли поръчки
Предмет наобществената поръчка e извършване на услугата „Хибридна поща” при очаквансреден обем за доставка за периода на договора около 50 000 бр. фактури намесец, на адреси на получатели по населени места, както следва: Бургас, Карнобат, Нова Загора, СтараЗагора, Ямбол, Нови Пазар, Варна, Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско,Разлог, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Бяла, Исперих, Кубрат, Левски,Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград, Асеновград, Пазарджик, Пещера, Първомай,Банкя, Божурище, София.Сключването на договора е за срок от 48 (четиридесет иосем) месеца. Срок заполучаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч. Дата назаседание за отваряне на офертите: 12.12.2018 г., 16:00 ч.Номер наРешение за откриване в РОП: 879416Номер наОбявление в РОП: 879418Номер напреписка в РОП: 04878-2018-0008

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки