„Извършване на услугата „Хибридна поща” за лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД обединени в пет региона (обособени позиции)”

14.04.2016
Изтекли поръчки
„Извършване на услугата „Хибридна поща” за лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД обединени в пет региона (обособени позиции)”

Поръчката включва комплекс от услуги по печат, пликоване иразнос на персонализирани документи, свързани с обслужването на клиентите на „ОвергазМрежи” АД от всички градове от лицензионните територии на компанията.Комплексът от услуги съдържа:1. Изпращане от Възложителя до Изпълнителя по електроненпът (в .xml формат) на база данни за фактурите забитовите потребители на природен газ и отпечатване на персонализирани съобщениявърху типова фирмена бланка, формат А4.2. Отпечатване на еднаква информация за всичкипотребители на гърба на фактурата.3. Сгъване на фактурите до подходящ формат.4. Влагане в пощенски пликове размер С6 с прозорец и с логото на компанията.5. Възможност за влагане в плика на допълнителнирекламни материали, предоставени от Възложителя шест пъти годишно.6. Доставка на фактурите на адреси на клиенти наВъзложителя на територията на населените места, посочени в т.3 по-долу.7. Изпращането от Възложителя на електронния вариант нафактурите ще се извършва до 24 часа след генерирането им за дадена територия отинформационната система на дружеството.8. Предоставяне на ежемесечен отчет за извършенатауслуга (по образец - Приложение 2 от документациятаза участие). Приблизителният брой клиенти на компанията към момента на откриванена настоящата процедура е 40 000, с тенденция за ежемесечно нарастванеСрок за получаване на офертите: 16.05.2016г., 16:00 ч.Дата за отваряне на офертите: 19.05.2016г., 10:00 ч.ID номер на Решение в РОП: 729874;ID номе на Обявление в РОП: 729875

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки