„Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД”

07.10.2016
Изтекли поръчки
Предметът на поръчката е извършване на застрахователни услуги – имуществено застраховане на ГРМ (линейна и подземна част, вкл. запълващ природен газ и надземно оборудване) и ТСКМ, собственост на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД в съответните лицензирани територии:територия на Столична община и община Божурище; територия „ИЗТОК”; територия „ЗАПАД”; територия „СЕВЕР”;и територия „ЮГ”.Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2016г. до 17:30 ч.
   обратно към всички поръчки