Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД

16.10.2018
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e извършване на услугата „Хибридна поща” при очакван среден обем за доставка за периода на договора около 50 000 бр. фактури на месец, на адреси на получатели по населени места, както следва: Бургас, Карнобат, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Нови Пазар, Варна, Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско, Разлог, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Бяла, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград, Асеновград, Пазарджик, Пещера, Първомай, Банкя, Божурище, София. Приблизителният брой на клиентите, получаващи хартиена фактура към момента е 40 000 с тенденция за ежемесечно нарастване.
Срок за получаване на офертите: 06.11.2018 г.,         17.30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 07.11.2018 г., 14.00 ч.
Номер на Решение за откриване в РОП: 873252
Номер на Обявление в РОП: 873256
Номер на преписка в РОП: 04878-2018-0006
обратно към всички поръчки