Провеждане на маркетингови проучвания по 8 обособени позиции (Пазарни консултации)

28.06.2019
Изтекли поръчки
На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21,ал. 2 от ЗОП „Овергаз Мрежи“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнознатастойност на планираните услуги, която да е в съответствие с пазарната и канивсички заинтересовани лица да подадат индикативни ценови предложения по която и да е или по всички обособени позиции.Индикативни предложения може да подавате до изтичането на 5 работни дни от датата на публикуването нанастоящата покана в Профила на купувача: до 05.07.2019 г.
Моля, изпращайте Вашите Индикативни ценови предложения на следния e-mail адрес: procurement@overgas.bg. обратно към всички поръчки